Timeline

Cracovia totius Poloniae urbs celeberrima” – tę wypowiedź sformułował w XVII wieku  Mattahus Merian Starszy. Miasto i jego mieszkańcy dochodzili do tej wizji w następstwie swojej pracowitości, a położenie geograficzne na skrzyżowaniu szlaków handlowych sprzyjało w czasach historycznych jego rozwojowi.

Oto wybrane daty w rozwoju miasta.

Lata 965 – 966  - Najstarsza wiadomość o mieście i jego nazwie Kraków.

1000 – Budowa kamiennej katedry na Wzgórzu Wawelskim.

1241 – Najazd Tatarów i spustoszenie Krakowa (oraz Europy środkowej).

1257 – Przywilej lokacyjny dla Krakowa wg prawa magdeburskiego.

1285 – Początek budowy fortyfikacji miejskich.

1320 – Koronacja Władysława Łokietka w katedrze krakowskiej. (kolejna, trzecia budowla).

1335 – Przywilej lokacyjny króla Kazimierza Wielkiego dla miasta Kazimierza - współcześnie integralnej części Krakowa.

1364 - Założenie Akademii Krakowskiej za sprawą króla Kazimierza Wielkiego.

1386 – Akt w Krewie. Początek panowania dynastii Jagiellonów na tronie polskim.

1493 - Widok Krakowa  na drzeworycie Hartmana Schedla w Chronicon Mundi.

1498 – 1499 - Budowa Barbakanu, zachowanego zabytku budownictwa fortecznego.

1477 – 1489 - Praca Wita Stwosza nad ołtarzem do kościoła NMP w Krakowie.

1506 – 1548 - Panowanie Zygmunta I. Rozwój renesansu w Krakowie.

1525 – Sekularyzacja Zakonu Krzyżackiego w Prusach; hołd pruski na rynku w Krakowie.

1519 – 1531 Budowa kaplicy Zygmuntowskiej, autorstwa Bartłomieja Berrecciego.

1544 – Krakowska rada miejska zaleca stosowanie attyki przy stawianiu domów. Sukiennice.

1548 – 1576 - Panowanie Zygmunta Augusta.

1569 – Unia lubelska.

Początek XVII wieku –  Dwór królewski przenosi się do Warszawy. Zmierzch Krakowa.

Koniec XVIII wieku - Kraków w zaborze austriackim w następstwie decyzji rozbiorowych.

1815 – Utworzenie Rzeczpospolitej Krakowskiej w następstwie kongresu wiedeńskiego.

II połowa XIX wieku – Kraków duchową stolicą Polaków - „Polskie Ateny”.

31.X.1918 -  „Zrzucenie” symboli zwierzchnictwa austriackiego. Polska niepodległa.

1918 – 1939  - Kulturalna i intelektualna rola Krakowa w II Rzeczpospolitej.

06.09. 1939  -  18.01. 1945 - Okupacja niemiecka w Krakowie.

06.11.1939 - Sonderaktion Krakau. Aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej i wywiezienie do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.

1949 – Decyzja o budowie pod Krakowem kombinatu metalurgicznego im. W. Lenina.

1989 – Demontaż pomnika Lenina w Nowej Hucie. Nowym patronem Kombinatu Tadeusz Sędzimir.

1978 – Wpisanie Krakowa na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

1992 – Europejski Miesiąc Kultury – jego pierwsza edycja w Krakowie.

2000 – Kraków Europejską Stolicą Kultury.

Autor: Krystyna Zaufal