This unit was developed by Halina Wesołowska    Bibliography   Didactic Comments  

Back to main subject

Bibliography: Krakow - Renaissance - Economy

  • Ameisenowa Z., Kodeks Baltazara Behema, 1961.
  • Bieniarzówna J., Małecki J.M., Dzieje Krakowa. Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków 1984.
  • Dobrowolski T., Sztuka Krakowa. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.
  • Gloger Z., Encyklopedia staropolska. Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.
  • „Miedzy Hanzą a Lewantem. Kraków Europejskim Centrum Handlu i Kupiectwa”, Katalog wystawy. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Krakowska Kongregacja Kupiecka przy udziale Archiwum Państwowego w Krakowie. Kraków Grudzień 1995 - Marzec 1996.
  • Molenda D., Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI w., Wrocław 1963.
  • Molenda D., Kopalnie rud ołowiu na terenie złóż śląsko-krakowskich w XVI-XVIII w., Wrocław 1972.
  • Molenda D., Wywóz małopolskiego ołowiu do Gdańska w XVI i XVII wieku, w: W. Kowalski, J. Muszyńska (red.), Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczpospolitej, Kielce 1996.
  • Podlecki J., Fabiański M., Miniatury z Kodeksu Baltazara Behema w fotografii. Kraków 2000
  • Wyczański A. (red.), Polska w epoce odrodzenia, Warszawa 1986.