This unit was developed by Vytautas Volungevičius   Bibliography   Didactic Comments

Information Text   Source Sheet   Worksheet  

Bibliography: The 16th Century, Vilnius as a Multicultural Center - Law

  • H. J. Berman. Teisė ir revoliucija. Vakarų teisės tradicijos formavimasis. ­– Vilnius, 1999.
  • J. Machovenko. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės šaltiniai. Vilnius, 2000.
  • Lietuvos miestų istorijos šaltiniai. Kn. 3 / Redakcinė kolegija: Artūras Dubonis (pirmininkas), Sigitas Jegelevičius, Andrej V. Jurasov, Zigmantas Kiaupa, Virgilijus Pugačiauskas, Valdas Rakutis, Irena Valikonytė, Lina Anužytė (sekretorė). – Vilnius, 2001.
  • V. Andriulis, M. Maksimaitis, V. Pakalniškis, J.S. Pečkaitis, A. Šenavičius. Lietuvos teisės istorija. – Vilnius, 2002.
  • Vilniaus miesto istorijos dokumentai : Vilniaus miesto istorijos skaitinių chrestomatija : mokymo priemonė / sudarė Eugenijus Manelis, Romaldas Samavičius. – Vilnius, 2003.