This unit was developed by Beata Poręba  Bibliography   Didactic Comments

Back to main subject

Bibliography: Krakow – Communism 1945-1956 - Social realism art

  • Chwalba A., Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1945-89, t. 6, Kraków 2004.
  • Dzieszyński R., Franczyk J. L., Encyklopedia Nowej Huty, Kraków 2006.
  • Sibila L. J., Nowohucki design, Historia wnętrz i ich twórcy w latach 1949-1959, Kraków 2007.
  • Sibila L. J., Kryptonim „Gigant”. Dzieje nowohuckiego kombinatu w latach 1949-1958, Kraków 2008.