This unit was developed by Beata Poręba  Bibliography   Didactic Comments 

Information Text   Source Sheet   Worksheet

Source Sheet: Krakow – Communism 1945-1956 - Literary Krakow

Source material 1

"Na Wawel [...]"

Kraków, 22 stycznia 1945

J.Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia,Warszawa 1972.

Source material 2

"Kraków ulica Krupnicza [...]"

Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1945-89, Andrzej Chwalba tom 6, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.

Source material 3

„Ręce sprzątaczek [...]”

J.Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia,Warszawa 1972.