This unit was developed by Anita Stinia    Bibliography   Didactic Comments  

Back to main subject

Bibliography: Krakow - Renaissance - Culture

  • Bieniarzówna J., Małecki J. M., Dzieje Krakowa, Wydawnictwo Literacki Kraków 1984, s.112- 124.
  • Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie Kraków 1978, s. 235-297.
  • Kromer M., Polska czyli o położeniu ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego, Olsztyn 1984, s. 56-57.
  • Małecki J. M. , Historia Krakowa dla każdego, Wydawnictwo Literackie Kraków 2007, s. 97-100, 111-115.
  • Rożek M., Złoty wiek. Dzieje narodu i państwa polskiego, Kraków 1991, s.10,16.

Useful Internet links

  • pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Rej
  • pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Frycz_Modrzewski
  • pl.wikimedia.org/wikipedia/commons/
  • www.kaczmarski.friko.pl/arrasy.html
  • www.literatura.hg.pl/modrzew.htm