This unit was developed by Beata Poręba     Bibliography   Didactic Comments

Back to main subject

Bibliography: Krakow - Renaissance - Education

  • Bieniarzówna J., Małecki J.M., Dzieje Krakowa, Kraków w wieku XVI- XVIII, t. 2, Kraków 2007.
  • Kopernik w przekładzie polskim,  oprac. Ludwik A. Birkenmajer, Biblioteka Narodowa Nr 15 Seria 1 M., Druk W.L. Anczyca i spółki w Krakowie 1920.
  • Ostrowski J., Kraków, Warszawa 1989.
  • Purchla J., Krakau. Mitten in Europa, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica –Kraków 2008.