This unit was developed by Vytautas Volungevičius  Bibliography   Didactic Comments

Information Text   Source Sheet   Worksheet

 

Keywords: Community limes, different, juridical system/districts, complicated, social structure, Medieval society, Jurisdictions.

 

Raktažodžiai: bendruomenė, skirtumai, teisinės sistemos, sudėtingumas, socialinė struktūra, Viduramžiška visuomenė, Jurizdikos.