This unit was developed by Anita Stinia      Bibliography    Didactic Comments

Back to main subject

Bibliography: Krakow – Communism 1945-1956 - History of Everyday Life

  • Adamczewski J., Kraków od A do Z, Krajowa Agencja Wydawnicza Kraków, s.66-7.
  • Gryczyński A., Czas zatrzymany, Kraków 2007, s.147.
  • Kersten K., Migracje, Wiadomości historyczne 1984, nr 5,6, s. 8-9.
  • Małecki  J. M., Narodziny Nowej Huty, Materiały sesji naukowej, Kraków 1999, s. 107-9, 115.
  • Małecki J. M., Historia Krakowa dla każdego, Wydawnictwo Literackie Kraków 2007, s. 283-5.